top of page

Organisatie en deelnemers

Alle leden van de organisatie evenals de deelnemers worden vooraf per mail en bij aanvang ter plekke op de hoogte gesteld van onderstaande richtlijnen. Er is voldoende ruimte op de locatie,  grootte ruimte is normaal voor 22 personen. Gezien de maatregelen is de ruimte nu beperkt tot maximaal 10 personen.

De volgende kaders worden gehanteerd:

Volg steeds de algemene richtlijnen op. 

- De deelnemers houden 1,5 meter afstand tot elkaar

- Was handen met water en zeep en/of desinfecterende handgel direct bij binnenkomst en regelmatig gedurende de training

- Hoest of nies in de ellenboog en blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten

- Mocht je afgelopen twee weken in contact zijn geweest met een positief getest persoon word je gevraagd ook thuis te blijven

- Ga naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

Registratie

Een gezondheidscheck is overheidswege vereist en zal voorafgaand voor de training mondeling plaatsvinden. Registratie vindt plaats middels een presentielijst waarin naam en telefoonnummer van alle aanwezigen wordt vastgelegd. 

 

Hygiëne maatregelen

Bij ingang van de trainingsruimte, toilet en in de kantine zal water en zeep en/ of desinfecterende handgel aanwezig zijn. Tissues en afvalbakken worden in ruimte voorzien. Het nuttigen van de maaltijd vindt plaats op een daarvoor aangewezen en persoonsgebonden zitplaats en is volgens de 1,5 meter regel. Uitzondering hierop zijn huisgenoten/ echtgenoten die in het dagelijks leven een duurzaam huishouden delen die kunnen naast elkaar plaatsnemen.

 

Toezicht op de Corona-regels 

De organisatie spreekt tijdens het inchecken en het gezondheidsgesprek de regels en het toezichthouden ervan met de deelnemers door. De organisatie zal gedurende de training mensen blijven aanspreken op het eventueel niet naleven van de geldende richtlijnen. De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke overtredingen die buiten het zichtveld van de organisatie plaatsvindt. 

 

Dank voor het doornemen!

bottom of page